درمان قارچ پوستی + علت قارچ پوستی

قارچ پوستی

بیماری قارچ پوستی چگونه به وجود می آید؟ قارچ‌های بیماری‌زا،  قارچ هایی هستند که باعث بیماری در انسان‌ها یا سایر جانوران  می‌شوند. تقریباً ۳۰۰ گونه قارچ بیماری‌زا ...
PHMB چیست

PHMB یا پی اچ ام بی چیست؟

PHMB چیست؟ PHMB یا پلی هگزانید، یک پلیمر کاتیونی با خواص ضد باکتریایی، ضد‌ ‌قارچی و ضد ویروسی است. مکانیسم اثر PHMB این پلیمر سنتزی از نظر ...