استخدام در تریتا

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    Accepted file types: pdf, doc, docx, png, jpg, jpeg, webp, gif, , Max. file size: 300 MB.
    • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
    ارسال رزومه برای استخدام در تریتا