مقالات bedsore

درمان زخم بستر با محصولات نوین درمانی

درمان زخم بستر

درمان زخم بستر با توجه به نواحی که زخم ایجاد شده است‎‌، ممکن است کمی تفاوت داشته باشد. اما به‌طور کلی اصول روش‌های درمانی یکسان هستند. افرادی که روی ویلچر هستند بیشتر در ناحیه استخوان دنبالچه یا باسن‌، استخوان شانه یا ستون فقرات‌، پشت بازوها و پشت پاها به زخم بستر دچار می‌شوند. ...

خطرات زخم بستر

خطرات زخم بستر : زخم بستر یا همان زخم فشاری مناطقی از پوست و بافت را تحت تاثیر قرار داده و با فشار بر روی آنها باعث ...