درمان ریزش مو با رژیم غذایی کتوژنیک
۱۹ فروردین

آیا خارش به معنی بهبودی زخم است؟ یک داستان قدیمی وجود دارد که می گوید اگر زخم شما خارش دارد به این معنی است که آن زخم در حال بهبود است. این داستان سال های زیادی است که در بین افراد وجود دارد و بسیاری از افراد آن…