مراحل پیشرفت زخم بستر
۲۹ فروردین

مراحل پیشرفت زخم بستر زخم بستر چیست زخم بستر آسیب به پوست و / یا بافت زیر جلدی است که معمولا به علت فشار، اصطکاک و فشار با هم، معمولا بر روی بر آمدگی های استخوانی ایجاد می شود. از آنجا که یک قسمت با قرار گرفتن در…