بازدید هیات علمی دانشگاه های کشور عراق از شرکت طبا زیست پلیمر (تریتا)
۲۵ فروردین

اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور عراق جهت آشنایی با محصولات شرکت طبا زیست پلیمر (تریتا) در تاریخ 24 مرداد ماه 1397 از این شرکت بازدید کردند. در این بازدید هیات مذکور استقبال زیادی از محصولات پیشرفته ترمیم زخم شرکت دانش بنیان طبا زیست پلیمر (تریتا) کردند.