عفونت زخم بعد از جراحی
۱۱ اردیبهشت

عفونت بعد از عمل عفونت محل جراحی (SSI) هنگامی رخ می دهد که عوامل ایجاد کننده عفونت در آن محل حضور داشته باشند و در نتیجه عفونت ایجاد می شود. عفونت ادراری و عفونت های تنفسی ممکن است بعد از هر عمل جراحی اتفاق بیفتد ، اما SSI فقط بعد…