۰۳ مرداد

مانند بسیاری از چیزهای خوب دیگر در زندگی، بهبود زخم هم فرایندی زمانبر است. احتمالا حوادثی که طی آن دچار زخم و بریدگی شده اید برای شما خوشایند نبوده است، اما اکنون شما دچار زخم شده اید و باید به بدن خود نگاه کنید که چگونه زخم را…

5 عامل شیوه زندگی که روی بهبود زخم تاثیر می گذارند
۲۵ تیر

با وجود مسائل زیادی که در حال حاضر در مورد درمان زخم ها وجود دارند که باید به آنها فکر کرد مثل حفظ رطوبت بستر زخم، استفاده از پانسمان مناسب و اطمینان از اینکه هیچ آسیب ترومایی دیگری به زخم وارد نمی شود، ممکن است به راحتی فراموش…