تاول دیابتی
۲۸ خرداد

تاول دیابتی تاول دیابتی یکی از عوارض پوستی دیابت است. با کاهش رطوبت پوست، کاهش احساس سطحی و گردش خون ضعیف دیابتی ها به طور مداوم در حال مبارزه با مشکلات پوستی هستند. این برجستگی های بزرگ، از لحاظ شکلی نامنظم و شفاف بر روی دست ها و…