شناخت و درمان زخم بستر
۱۸ خرداد

چطور می توانم تشخیص دهم که دچار زخم بستر هستم؟ یکی از علائم اولیه در تشخیص مشاهده ناحیه ایی در پوست است که مایل به قرمز است یا تغییر رنگ داده یا تیره باشد (پوست یک آمریکایی آفریقایی ممكن است بنفش ، كبود یا براق به نظر برسد). ممکن…