آنچه باید درباره علل و درمان زخم های پوستی بدانید!
۲۲ اسفند

تعریف زخم های پوستی زخم پوستی یک زخم باز است که به علت جریان خون ضعیف ایجاد می شود. اگر زخم آلوده شود باید به سرعت درمان شود. زخمهای آلوده جدی هستند زیرا عفونت می تواند در بدن گسترش یابد. اغلب، زخم های پوستی روی پاها ایجاد می…