زخم مزمن چیست
۰۲ خرداد

زخم مزمن چیست زخم مزمن، زخمی است که از نظر زمان و ترتیب در طی کردن فازهای بهبود زخم شکست خورده و هیچ پیشرفت قابل ملاحظه ای در طی 30 روز در جهت بهبود نداشته است.     به بیان دیگر زخمی که پس از گذشت چهار هفته…