آیا وضعیت زخم سزارین من خوب است ؟
04 نوامبر

زخم سزارین علائم مانند تب و التهاب اطراف محل زایمان سزارین می تواند نشانه ای از عفونت باشد ؛ تمیز نگه داشتن زخم در محیط استریل می تواند به کاهش خطر عفونت کمک کند . عفونت های ناشی از زایمان سزارین یک بیماری شایع است به طوری 15-2…