۰۳ مرداد

مانند بسیاری از چیزهای خوب دیگر در زندگی، بهبود زخم هم فرایندی زمانبر است. احتمالا حوادثی که طی آن دچار زخم و بریدگی شده اید برای شما خوشایند نبوده است، اما اکنون شما دچار زخم شده اید و باید به بدن خود نگاه کنید که چگونه زخم را…