بهبود زخم، با پانسمان یا بدون پانسمان؟
۰۷ مرداد

به دوران کودکی و زمانی فکر کنید که زانوی شما خراشیده می شد. شما دو گزینه داشتید: اینکه خراشیدگی را تمیز کنید و بگذارید که زخم در معرض هوا بماند و یا چسب زخمی روی زخم قرار دهید تا خونریزی را متوقف کنید. به نظر شما کدام روش…

تسکین درد زخم
۱۳ تیر

فرایند بهبود زخم می تواند طولانی شود و هر مرحله از این فرایند، ممکن است درد را تحریک کند. خوشبختانه راه های متعددی وجود دارد که می توانید از طریق آنها درد زخم را تسکین دهید. هر یک از این تکنیک ها با هدف ترویج بهبود زخم و…