25 ژوئن

نوروپاتی محیطی یا نوروپاتی دیابتی هنگامی ایجاد می شود که اعصاب اندام های بدن مانند دست ها، پاها و بازوها آسیب ببینند. علائم مربوطه به اعصاب آسیب دیده بستگی دارد. تقریبا 1 نفر از هر ده نفر در سن 55 سالگی یا بیشتر مبتلا به نوروپاتی محیطی است.…