تسکین درد زخم
04 جولای

فرایند بهبود زخم می تواند طولانی شود و هر مرحله از این فرایند، ممکن است درد را تحریک کند. خوشبختانه راه های متعددی وجود دارد که می توانید از طریق آنها درد زخم را تسکین دهید. هر یک از این تکنیک ها با هدف ترویج بهبود زخم و…