نقش تغذیه در روند بهبودی زخم
25 مارس

بیشتر افراد برای التیام و بهبودی زخم ها از دستورات پزشک مبنی بر تمیز نگه داشتن محل زخم و استراحت کافی، پیروی می کنند. با این حال رژیم غذایی شما نقش پر رنگی در روند بهبودی زخم ها خواهد داشت. نقش تغذیه در التیام جراحات را با دنبال…

عوامل مؤثر بر بهبود زخم
17 ژانویه
۷ فاکتور موثر بر بهبود زخم
07 ژانویه