انواع زخم حاد و روش های درمانی
۱۹ اسفند

انواع زخم حاد و روش های درمانی زخم، آسیب به یکپارچگی پوست به علت اثرات فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی بدن انسان است. زخم همیشه به معنای آسیب به یکنواختی پوست نیست. به عنوان مثال، ضربه یک شی ممکن است به پوست آسیب نرساند، اما ممکن است باعث شکستگی…