چگونه جای زخمی که خارش دارد را درمان کنیم ؟
10 مارس

زخم ها به اشکال و اندازه های زیادی وجود دارند ، اما همه آنها یک چیز مشترک دارند: خارش . در حالی که زخم های جدید اغلب خارش دار ترین نوع زخم هستند ، جای زخم های قدیمی نیز می تواند خارش یابد ، به ویژه هنگامی که…