انواع بخیه
۰۳ تیر

یکی از روش های بستن زخم های پوستی بخیه زدن است. بخیه روشی پزشکی است که جهت نگهداری بافت ها بعد از آسیب به کار می رود. در این روش که از رایج ترین شیوه های بستن زخم است، با استفاده از سوزن جراحی و نخ های مخصوص…