اخبار و رویدادها

شرکت تریتا

پنجمین سالروز تاسیس شرکت تریتا

پنجمین سالروز تریتا : مهندس محمود قفقازی مدیرعامل تریتا ، با صدور پیامی پنجمین سالروز تاسیس شرکت تریتا را به همه کارکنان، نمایندگان، مشتریان و سهام‌داران این ...
برگزاری سمینار آموزشی مدیریت زخم

برگزاری سمینار آموزشی زخم 1398

شرکت تریتا در سمینار آموزشی زخم سمینار آموزشی مدیریت زخم با محوریت موضوعات آموزش، پیشگیری، درمان و مراقبت تخصصی زخم برگزار گردید. در این سمینار که در ...