انواع زخم حاد و روش های درمانی
انواع زخم حاد و روش های درمانی زخم، آسیب به یکپارچگی پوست به علت اثرات فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی بدن انسان است....
زخم و انواع زخم
زخم و انواع زخم زخم هرگونه آسیب یا شکستگی در سطح پوست است. زخم ها می توانند: تصادفی رخ دهند به عنوان...
سوختگی، علل، انواع و درمان
سوختگی، علل، انواع و درمان سوختگی به هرگونه آسیب به بافت بدن به علت گرما، مواد شیمیایی، تابش اشعه یا الکتریسیته اشاره...
زخم پای دیابتی، علل، پیشگیری و درمان
زخم پای دیابتی، علل، پیشگیری و درمان دیابت یک بیماری مزمن و پیشرونده است که در صورت ابتلا به آن بدن انسولین...
زخم بستر چیست، علل، علائم، پیشگیری و درمان
زخم بستر چیست، علل، علائم، پیشگیری و درمان زخم بستر که همچنین با نام زخم فشاری هم شناخته می شود نوعی آسیب...