آیا خونابه یا نوع دیگری از زهکشی زخم است؟
زهکشی زخم معمولی اگر یک زخم باز دارید ، ممکن است متوجه شوید که مایعات تخلیه شده از محل اغلب چیزی غیر...
هر آنچه باید بدانید درباره زخم بستر یا زخمهای فشار بدانید!
زخم بستر می تواند افرادی را که مدت طولانی را در یک موقعیت می گذرانند ، تحت تأثیر قرار دهد ، به...
کمک‌های اولیه در درمان زخم‌ها
زخم هر نوع صدمه‌ای است که سبب پارگی پوست می‌شود و شدت آن می‌تواند از یک برش کوچک تا یک زخم عمیق...
درمان زخم گاز گرفتن توسط انسان
گاز گرفتگی های انسانی اگر باعث پاره شدن پوست بشوند می توانند بسیار خطرناک باشند و باید آن ها را جدی گرفت....
دبریدمان زخم چیست؟
دبریدمان چیست؟ دبریدمان فرآیندی برای از بین بردن بافت مرده از زخم ها است. بافت مرده زخم ممکن است سیاه، خاکستری، زرد،...
زخم های تروما
زخم های تروما معمولاً به صورت بریدگی، پارگی بافت یا زخم های سوراخ شده تعریف می شوند که به پوست و بافت...